Tarieven per 1 januari 2022

Zorg Prestatie Model

Per 1 januari 2022 wordt de bekostiging van de zorg binnen de GGZ in Nederland via het Zorgprestatiemodel (ZPM) geregeld. Alle tarieven en procedures van het Zorgprestatiemodel zijn door de overheid vastgesteld. In het Zorgprestatiemodel worden alle afzonderlijke prestaties (zoals een intakegesprek, behandelsessie of telefonisch/mail contact) apart in rekening gebracht. De prestaties gaan om direct contact met u zoals een face-to-face contact, beeldbellen, telefonisch contact, chatcontact of mailcontact. Binnen mijn praktijk wordt uitgegaan van ‘planning is realisatie’, wat inhoudt dat er bij het declareren van een prestatie wordt uitgegaan van de tijd die vooraf voor u is ingepland; ook als het gesprek in de praktijk iets langer of korter heeft geduurd. Zorg Prestatie Model tarieven 2023:

Telefonische screening (diagnostiek) van 30 minuten:    € 143,84

Intake gesprek (diagnostiek) van 60 minuten:                    € 229,67

Advies gesprek (diagnostiek) van 60 minuten:                   € 229,67

Therapiegesprek (behandeling) van 60 minuten:               € 200,40

De intake fase bestaat uit een korte telefonische kennismaking/screening, 1 of meer intakegesprekken en een advies gesprek.

De telefonische screening wordt alleen in rekening gebracht als we naar aanleiding hiervan besluiten dat u ook het verdere intake traject zal vervolgen.

Het aantal therapie gesprekken hangt af van uw hulpvraag en de ernst van uw klachten.

Zie zorgprestatiemodel.nza.nl voor de overige tarieven voor korter of langerdurende prestaties voor diagnostiek en behandeling (bijv tussentijds telefonisch of mail contact) bij een vrijgevestigde (setting: ambulant, kwaliteitsstatuut sectie II) klinisch psycholoog (wet BIG artikel 14) binnen de BGGZ of SGGZ (financiering stroom).

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

NB: Hoewel met grote nauwkeurigheid opgesteld kan aan bovenstaande tekst geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan van uw verzekeringsrechten. Geadviseerd wordt om schriftelijk (e-mail) met uw verzekeraar te communiceren. Dit laatste omdat mondeling soms verkeerde informatie wordt verstrekt.

Vergoeding op restitutiebasis:
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis ggz. Een aantal diagnoses wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering, bijvoorbeeld partnerrelatieproblemen of aanpassingsstoornissen. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie “ozp niet-basispakketzorg consult”, vastgesteld door de NZa, is voor 2023: € 169,56 per sessie (45 minuten). Het tarief in de praktijk is 100% van dit maximumtarief.

Betaling door uzelf
U kunt er ook voor kiezen de behandeling helemaal zelf te betalen. Er is dan geen inmenging van de zorgverzekeraar, uw eigen risico wordt niet aangesproken. U heeft wel een verwijzing van de huisarts nodig. Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gb-ggz en g-ggz.

Psychologiepraktijk de Evenaar heeft contracten met volgende zorgverzekeraars afgesloten in 2023:

  • CZ groep (CZ, delta lloyd, Ohra): Generalistische basis GGZ
  • De Friesland Zorgverzekeraar: Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ
  • DSW/ Stad Holland/ inTwente Zorgverzekeraar/ Anno12 Zorgverzekeraar: Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ.
  • Zilveren Kruis (Agis, Avéro, FBTO, Groene land, OZF, Interpolis, PWZ, OZF, Achmea, Zilveren Kruis): Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ
  • Azivo Menzis (Anderszorg, Azivo, Menzis, Confior, Geove, Nederzog, NVS): Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ
  •  Multizorg (AEVITAE, ASR, Fortis, De Amersfoortse, DITZO, Energiek, ENO, Holland Zorg, IAK, ONVZ, PNO, Eno (Salland), Holland Zorg, VvAA, VPZ, Zorg en Zekerheid): Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ
  • Coöperatie VGZ ( Bewuzt, IZA, IZZ,Univé, ZEKUR, VGZ, UMC, United Consumers/VGZ): Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ
  • Caresq (label Aevitae)Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ
  • Eno zorgverzekeraarGeneralistische basis GGZ en Specialistische GGZ

Afspraak afzeggen
Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Dit kunt u telefonisch doen via mijn telefoonnummer, per SMS/app of via mijn mailadres. Meldt u zich te laat of niet af, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Hierbij wordt het maximumtarief wat de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld voor een onverzekerde prestatie en deze bedraagt € 169,56 per sessie (45 minuten). Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie bij de betalingsvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden gelden voor alle onderdelen en afspraken.

Heeft u nog vragen of komt u er niet uit neemt u dan contact met mij op.

Deze prijslijst voldoet aan de voorwaarden van de Regeling Generalistische Basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit, NR/CU-350.

Privacy policy

bloem-uit-pinterest