Verwijzer/Huisarts

Bedankt voor uw belangstelling.

Psychologiepraktijk de Evenaar is gespecialiseerd in de behandeling van trauma en traumagerelateerde problematiek. Het kan gaan om een scala aan klachten en problemen waarbij er sprake is van een traumatische ontstaansgeschiedenis of dat deze verergerd zijn door een trauma of nare ervaring, bijvoorbeeld angst- en stemmingsklachten of specifieke angsten of fobieën, maar ook zelfbeeldproblematiek en faalangst.

Indien u wilt overleggen belt u dan 06-30843699 en spreek de voicemail in met tijd(en) waarop u teruggebeld kunt worden. Ik bel u terug.

Zorgverzekeraars stellen eisen aan de verwijsbrief. Hieronder een overzicht. Als u deze informatie kunt geven zijn alle verzekeraars akkoord.

 • Naam, functie, adres en AGB-code van de verwijzer.
 • Datum, gelegen voor de datum aanvang behandeling, maar niet eerder dan 3 maanden daarvoor.
 • Aangeven of verwezen wordt naar generalistische basis-ggz of specialistische ggz.
 • Indicatie: is sprake van een vermoede DSM-5-stoornis?
 • Indicatie: wat is de vermoede DSM-5-stoornis?
 • Indicatie: korte omschrijving van de klachten.
 • Indicatie: indien relevant: voorgeschiedenis.
 • Verwijzing voldoet aan eisen HHM
 • Verwijzing is gebaseerd op een diagnostisch gesprek en oriënterend onderzoek en geeft een beschrijving van de (uitkomsten) daarvan.
 • Verwijsvraag.
 • Naam, adres, geboortedatum en inschrijf(verzekerings)nummer van de verzekerde.
 • Handtekening van de verwijzer of stempel van de praktijk.

De verzekerde generalistische basis GGZ wordt verstrekt in zogenaamde zorgzwaartepakketten (kort/midden/intensief/chronisch).
Deze pakketten zet ik in overleg met de cliënt in.

U kunt na de intakefase en na afloop van de behandeling een (ontslag)brief verwachten met daarin het resultaat van de behandeling.
Wanneer cliënten worden doorverwezen of de praktijk niet de juiste hulp kan bieden dan zal ik dit met u overleggen en zal ik u dit laten weten.

Overleg is altijd mogelijk.

AGB code zorgverlener: 94-007491

AGB code praktijk: 94-062829

Privacy policy